Egyesületünk a megalakulása óta elkötelezett a természetvédelem ügye mellett, amelynek kapcsán elmondhatjuk, hogy értünk el sikereket a Hajdúságban. Ezt kiválóan példázza az is, hogy Hajdúböszörményben 7 helyi jelentőségű védett természeti terület kezelését bízta ránk a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata.

 

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek
A hajdúböszörményi kistérségben több helyi jelentőségű természetvédelmi terület, valamint védett fa és fasor kijelölésével és védetté nyilvánításával próbáltuk lakóhelyünk még fellelhető természeti értékeit megmenteni az utókor számára.
Első ízben 1992-ben, majd második körben 2000-ben Hajdúböszörmény Város Önkormányzata védetté nyilvánította javaslatunk kapcsán a Tócó-ér völgyének felső szakaszát, két erdőrészletet – amelyek talán az utolsó hírmondói a böszörményi Város-erdő hajdani nyírségi homoki tölgyeseinek -, a Partos-rét és Nagy-nyerges vizes élőhelyeket, valamint a pródi Disznósháti-gyep botanikailag rendkívül értékes területeket. Ezen túl számos böszörményi bel- és külterületi védett fa és fasor, kezdeményezésünk nyomán válhatott helyi jelentőségű természetvédelmi területté, illetve emlékké.
Helyi jelentőségű védett területek kijelölésére Hajdú-Bihar megye más pontjain is volt példa az elmúlt években. A dél-nyírségi Bagamér település magyar-román határmenti sávjában található Takó-hegyen, egy kora tavaszi tarkasáfrányban gazdag élőhelyen éltünk – a Rónaőrző Egyesülettel karöltve – javaslattal a helyi Polgármesteri Hivatal felé 2010-ben, a területe védelme érdekében. A bihari Pocsaj település határában, szintén 2010-ben pedig két a faluhoz közeli gyep gazdag sziki kocsord állománya kapcsán állítottunk össze védetté nyilvánítási javaslatot szintén a Rónaőrző Egyesülettel együttműködve.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával 2006 – 2008 esztendők folyamán egy célirányos kampány keretében a teljesség igényével sikerült felmérnünk Hajdú-Bihar megye településének mintegy 120 helyi védett értékét (területek, emlékek). A kutatás során minden egyes értékről külön kartont készítettünk, lejegyezve abban az adott érték állapotát, fizikai paramétereit és javaslatinak az adott érték megőrzése, fenntartása és bemutathatósága kapcsán. A kutatás eredményeit egy gazdagon illusztrált kötetben adtuk közre „Hajdú-Bihar megye településeinek természeti értékei” címmel.
Helyi jelentőségű védett területek kapcsán tevékenységünk a sárospataki kistérségben is aktívnak bizonyult 2009-ben a Szemince-hegy északi lejtőinek védetté nyilvánításával kapcsolatos kutató munkánk és a Bodrog Egyesülettel közösen végzett kampányunk kapcsán, de ezen kívül a kistérség számos helyi jelentőségű védett területét járjuk és monitorozzuk rendszeresen Bodrogolaszi bázisunkról kiindulva.


Egyéb természetvédelmi tevékenységek
Egyesületünk aInterreg V-A Románia-Magyarország Program támogatásával belefogott egy nagyszabású természetvédelmi programba, a Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek Natura 2000-es területen folytatunk természetmegőrzési munkákat, amiben többek közöt a védett –és karakternövények visszatelepítése, mesterséges madár- és denevérodúk kihelyezése, Natura 2000-es jelölőfajok monitoringja tartozik bele. Ezen kívül számos madárvédelmi tevékenységet folytatunk, mint például erdei fülesbagoly számlálás, daru felmérése és védelme, odútelepek kezelése, fehér gólya védelmi tevékenységek, gólyakosár kihelyezése. Botanikai tevékenységeink közé tartozik a fehér madársisak felmérése, őshonos fák és cserjék ültetése.