Külhoni kapcsolataink révén elsősorban a Föld Barátai ernyőszervezet európai tagszervezeteivel tartjuk a kapcsolatot, amelyek közös kampányokban és cserelátogatásokban, tapasztalatszerző találkozók kapcsán testesülnek meg a gyakorlatban. Nemzetközi együttműködéseink egy másik vonala mentén pedig jellemzően határ mentén, illetve a Kárpát-medencében megvalósuló programokat szervezünk. Határmenti projektjeink sorában, magyar-szlovák viszonylatban turisztikai és természetvédelmi projekteket valósítunk meg, illetve készítünk elő a Bodrog folyó vízgyűjtő területén a szomotori BENCE szervezettel, valamint a BirdLife Slovensko pozsonyi székhelyű szervezet nagymihályi irodájával. Magyar-ukrán viszonylatban a Kárpátalján több beregszászi szervezettel, intézménnyel voltak közös kezdeményezéseink a környezetvédelem és környezeti nevelés területén. Végül, de nem utolsó sorban a magyar-román viszonylatban – amely a legintenzívebb földrajzi területe a határmenti tevékenységeinknek – számos természetvédelmi, környezetvédelmi és tudatformáló projekt valósulhatott meg az elmúlt két évtizedben több szervezettel együttműködve, amelyek közül a következő két nagyváradi szervezet volt a legfőbb partnerünk: ECOTOP és az APS Aqua Crisius. Emellett számos csereprogramot valósítottunk – és várhatóan valósítunk meg a jövőben is – erdélyi zöldszervezetekkel.

 

.