Zöld Kör

A Föld Barátai Magyarország tagja

Egymás árnyékában

alt

Sokan aggódunk a közterületen lévő fák kivágása körüli események miatt, hiszen a közelmúltban több esetben is tapasztaltunk számunkra nem elfogadható indokokra támaszkodó fakivágásokat.

Hol kezdődik a felelősségünk és meddig terjed a hatáskörünk? Miért hisszük azt, ha egy fa gyökere feltöri a járdát, akkor a fa van rossz helyen és nem a járda?

Levélben kerestük fel városunk önkormányzatát, hogy a 2009. január 1-jén hatályba lépett ’A fás szárú növények védelméről’ szóló 346/2008. (XII. 30.) kormányrendeletet szélesebb körben alkalmazzák. Nagyobb nyilvánosságot kértünk a közterületi fás szárúak kivágását illetően, melyet olyan formában tartunk megoldhatónak, hogy a jegyző az eljárás megindításáról három napon belül jelentést tesz közzé, biztosítva ezzel a törvényben meghatározott ügyféli jogokat. Az eljárás véleményezésére hatvan nap áll rendelkezésre. Ez idő alatt lehetőségünk nyílna a kérdéses fákat, körülményeiket megvizsgálni.

2009. február 17-től június 3-ig 35 lakossági kérelem érkezett fák gallyazásával, kivágásával kapcsolatban Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Városüzemeltetési Osztályához.

Törvényben foglalt szigorítások a fák kivágásával kapcsolatban

Január elsejével lépett hatályba az új kormányrendelet, mely szerint a „fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése” is büntethető. Így ettől az évtől nem csupán lelkiismereti kérdés, hogy pótlásra kerülnek-e a kivágott fás szárúak, hiszen a jogszabály ezt kötelezővé teszi. Továbbá, nagyobb víz- és légáteresztő felületet kell biztosítani a burkolatba ágyazott növényeknek, tilos azok csonkítása és károsítása, illetve kivágásuk is szigorodik.
Az új jogszabály hozzájárul a települési környezet minőségét meghatározó fák és cserjék megóvásához, hogy a lehető legnagyobb kiterjedésű, egészséges zöld környezet maradhasson fenn.

A törvény nem tudása nem mentesít a feladat alól

Tilos a közterületen levő fás szárú növények csonkítása, károsítása, felületének megsértése, kötelesség viszont a növény fenntartásáról, szakszerű kezeléséről való gondoskodás.

Közterületen közművezetéket csak úgy lehet elhelyezni, hogy az a fás szárú növényt ne károsítsa és ne veszélyeztesse.

Járdán síkosság-mentesítésre csak olyan anyag használható, amely a környezetében lévő fa vagy cserje egészségét nem veszélyezteti. A közterület burkolatának építésénél és felújításánál a fás szárú növény töve körül legalább 2,25 m2 víz- és légáteresztő felületet kell hagyni.

A járható út

A közterületen történő fagallyazáshoz a 49/2005. (X.27.) Önk. számú rendelet módosítását az önkormányzat városüzemeltetési osztályának Képviselő-testülete 2009. április 30-án fogadta el. Ennek fényében az egyes ingatlanok előtti fák gallyazásához tulajdonosi hozzájárulást kell kérni Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságától. Kivételt képez ez alól a két évnél nem idősebb gallyak az ingatlan védelme érdekében történő metszése. Amennyiben a szakszerűtlen gallyazásból adódóan a gallyazott fa a gallyazást követő vegetációs időszakban kiszárad, úgy a kérelmező ellen szabálysértési eljárás indul.

A közterületen lévő fás szárú növények kivágásához az illetékes jegyzőtől kell engedélyt kérni. Az engedélyezési folyamat egy kérelem benyújtásával kezdődik, melynek tartalmaznia kell a kivágás indokát, a jogos használó hozzájáruló nyilatkozatát, az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, a fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését, továbbá darabszámát, faját (fa esetében annak 1 méter magasságban mért törzsátmérőjét), a kivágás részletes leírását, valamint a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével.

Aki illegális fakivágást tapasztal, ne mulassza elindítani a pótlási folyamatot!

Folyamatosan érkeznek a kérelmek, melyek a Városüzemeltetési Osztály 14-es irodájában tekinthetők meg. Ezeket a Képviselő-testület Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az Önkormányzat nevében vizsgálja felül.

Előrelépésnek véljük azt, hogy a nagyközönség elé tehetjük a fakivágások ügyét, azonban továbbra is fenntartjuk javaslatunkat egy, a civilek és döntéshozók közötti közvetlen kommunikációs csatorna kiépítésére. Véleményünk szerint ezt a legegyszerűbben városunk honlapján keresztül lehetne megoldani.

Tervezett fakivágások. letöltés