Zöld Kör

A Föld Barátai Magyarország tagja

Új védett területek a magyar-román határmenti térségben

HU-RO

A Zöld Kör, a Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesülettel, valamint a nagyváradi Ecotop szervezetekkel együttműködve javaslatokat fogalmazott meg, amelynek jóvoltából Hajdú-Bihar megye három településén újabb természetvédelmi területekkel gyarapodhat térségünk. Bagamér, Fülöp és Pocsaj községek külterületén egy az Európai Unió határmenti együttműködéseit segítő kezdeményezés jóvoltából, eddig jószerével a szakemberek számára feltáratlan természeti értékek kerülhetnek természetvédelmi oltalom alá. Az elmúlt egy évben a román-magyar országhatár néhány kilométer szélességű sávjában, a határ mindkét oldalán az érintett szervezetek munkatársai és szakértői vizsgálták át tüzetesen a szóba jöhető területeket, az ott található botanikai és zoológiai értékek számbavétele okán.


A Dél-Nyírség, az Érmellék és a Bihar kistájakat érintő nemzetközi természetvédelmi program során nem csak az új területek kijelölése volta cél, hanem azok megismertetése a helyiekkel. Ezért egy vándorkiállítás járta körbe a vidéket faluról-falura, s minden egyes állomáson egy-egy előadás keretében igyekeztek a kezdeményezők megismerten a határtérség természeti értékeit. A határ romániai oldalán, mivel viszonylag több nagytömbben már korábban Natura 2000 területnek jelölte ki a természetileg értékes területeket a román állam - így gazdagítva az Európai Unió ökológiai hálózatát -, új terület kijelölésre nem volt mód. Viszont a magyar oldalon, köszönhetően annak, hogy a térség magyarországi védett területei eléggé mozaikosak, számos eddig nem vagy kevésbé feltárt természetvédelmi szempontból kiemelt figyelmet érdemlő élőhelyet sikerült feltárni a projekt kapcsán. A már fentebb említett három település külterületén kijelölt három helyi jelentőségű védelemre javasolt terület több mint 100 hektárnyi területtel gazdagíthatja a határtérséget.

Fülöp község határában a botanikai értékei, valamint ürge állománya miatt kiszemelt Bivaly- rét; Pocsaj mellett a jelentős szíki kocsord állománynak termőhelyéül szolgáló Kis-gyomai szikes rét várja a helyi képviselő-testületek döntését. Bagamér esetében, pedig a valóban az országhatár vékony – korábban senki földjének hívott – sávjában található tarkasáfrányos várja a védelmet garantáló döntést a takó-hegyei erdők tövében.

A fülöpi Bivaly-rét ősszel
A fülöpi Bivaly-rét ősszel