Zöld Kör

A Föld Barátai Magyarország tagja

Nem túl gyakori, de van rá példa

Talán a szemétégető-kampányból visszamaradt ellenzék öntevékeny tagjai, talán illuminált állapotban csatangoló bajkeverők a felelősek a hétvégi gyújtogatásért.

A jogtalan fakivágás következményekkel jár. Tekintettel a közelmúltbeli eseményekre (a Déli Lucernásban és az Újvárosi utcán is volt példa illegális favágásra), pár sorban felhívjuk a figyelmet az ide vonatkozó törvényekre.

A fás szárú növények (cserjék, fák) használója köteles szakszerűen ápolni ezeket, tehát metszeni is, ha az adott faj tulajdonságai igénylik azt. Hogyha a növény biztonságos közlekedést, emberi egészséget/életet vagy meglévő épületet, létesítményt veszélyeztet, akkor viszont a használó köteles a növény továbbterjedésének megakadályozására.

A közterületen lévő fás szárú növények kivágásához az illetékes jegyzőtől kell engedélyt kérni. Az engedélyezési folyamat egy kérelem benyújtásával kezdődik, melynek tartalmaznia kell a kivágás indokát, a jogos használó hozzájáruló nyilatkozatát, az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, a fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését, továbbá darabszámát, faját (fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét), a kivágás részletes leírását, valamint a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével.

Aki illegális fakivágást tapasztal, ne mulassza elindítani a pótlási folyamatot!