Zöld Kör

A Föld Barátai Magyarország tagja

Fellebbeztünk a feldolgozó ellen

A Greentech Vekerd Hulladékfeldolgozó és Értékesító Zrt. akkumulátor-feldolgozó üzemének terve elvi és jogi kérdésekbe ütközik.

Levert facölöpök jelzik a Vekerdre szánt akkumulátor-feldolgozó helyét. Mivel a szóban forgó négy hektár a NATURA 2000 Természetvédelmi Hálózat részét képezi, így érvényes rá a 275/2004 (X.8.) Korm. Rendelet, miszerint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek bármilyen mértékű károsítására a hatóság nem adhat engedélyt. A károsítás már megtörtént, hiszen a terület kijelölésekor látható károk érték az őshonos növényzetet.

Az említett kormányrendeletre, illetve az üzem félrevezető tanulmányára hivatkozva fellebbez a Zöld Kör az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél. A beruházás a zöldszervezet szerint nem feltétlenül lenne hasztalan (főleg környezetbarát technológia alkalmazásával), ha figyelembe vennék a helyi természeti kincsek jelenlétét.

Összevetve a beruházó által, és a Zöld Kör vizsgálatai alapján készített környezeti hatástanulmányokat, jelentős ellentmondások rajzolódnak ki. Ilyen például az évi ólomkibocsátás mennyisége, ami az állítólagos 69 kg helyett legkedvezőbb esetben is 172 kg lenne, vagy a légszennyezettség koncentráció maximuma, ami húsz helyett négyszáz méterre adódik. Nem derül ki az sem a beruházó tanulmányából, hogy összességében és az egyes hulladéktípusokból mennyi hulladék keletkezik az üzemeltetés során. A pannon szikes sztyeppék és mocsarak mellett tucatnyi érintett madárfaj élőhelyének veszélyeztetettségét hagyják teljesen figyelmen kívül a Greentech munkatársai.

Miután sem a természeti, sem a társadalmi-gazdasági hatásokat nem vették kielégítő mélységgel számításba, a Válaszúton Alapítvány szakértői szerint az üzemet el kell utasítani, függetlenül, hogy a kezelő vagy éppen egy szakértő milyen állásfoglalást ad ki, mert amennyiben az megengedett, úgy jogszabálysértő is egyben.