Zöld Kör

A Föld Barátai Magyarország tagja

Pusztító erejű vihar Hajdúböszörményben – A Zöld Kör felhívása adakozásra!!!

Pusztító erejű vihar Hajdúböszörményben – A Zöld Kör felhívása adakozásra!!!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata napirendre tűzte a 2010. június 14.-ei vihar által okozott károk felmérését követő mérlegelést, teendőket. Emellett a hajdúböszörményi székhelyű Zöld Kör felhívásban kéri a helyi lakosságot a rendkívüli természeti károkat okozó vihar által elpusztított fák pótlására...

2010. június 14.-én a délutáni órákban óriású erejű vihar söpört végig a keleti régióban, többek között hajdúböszörményben is. Az okozott károk – melyeket a közreműködő hatóságok, szervezetek, magánszemélyek folyamatosan próbálnak eltüntetni – rendkívül nagyok. Több fa, fasor - köztük védettek is – gyökerestől dőltek az utcára, házakra. Emellett több utcában kell még mindig a lakosoknak nélkülözniük az áramellátást a leszakadt, életveszélyes vezetékek miatt.


Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának az épített és természeti értékek helyi védelméről szóló 42/2007. (XII.07.) Önk. Rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése szabályozza az egyes fák, fasorok védelem alá helyezésének és védelem alól feloldásának lehetőségét. Jelenleg fenti rendelet 8. melléklete sorolja fel a Hajdúböszörmény helyi jelentőségű védetté nyilvánított fasorait és egyedi fáit.

A fasorok és a fák 2010. június 14.-ei vihar utáni állapotát illetően a következő az aktuális helyzet:

- Rákóczi utcai és az Újvárosi utcai platánfasorok: az Újvárosi utcán 75 terebélyes fa és 11 fiatalabb fa található, melyek közül 3 fa kidőlt, továbbá minden harmadik fa kivágása azonnal szükséges.

- A Dorogi u. páros oldalán lévő hársfasor: A vihar utáni állapota kielégítő, egyedi vizsgálatra szükség van arra nézve, hogy a gyökérzet mennyire lazult meg az egyes faegyedeknél. Helyszíni vizsgálatra azonnali intézkedésre adó körülményt nem találtak.

- Az Arad u. páros oldalában lévő hársfasor: A vihar nem okozott károkat a hársfasorban.

- A Kálvin téren lévő közönséges japánakácok: A japánakácok esetében szükség van vizsgálatra abban a tekintetben, hogy milyen mértékben szorulnak csonkolásra. Jelenleg veszélyes, fennakadt ágak lógnak egyes fákon, ezek eltávolítása folyamatban van.

- Külső-Hadházi u. bal oldalán lévő vadgesztenyesor: Nem került sor a vadgesztenyesor vizsgálatára.

Hajdúböszörmény Város képviselő-testületének Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a fenti érintett területekkel kapcsolatban azt a határozati javaslatot hozta, miszerint az említett védett fák és fasorok a Városüzemeltetési Osztály és a nemzeti park igazgatóság szakmai véleményének megkérése során a védett egyedeket mentsék fel a védelem alól.

A Bizottság felkérte Hajdúböszörmény Város jegyzőjét, hogy a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapján a jelenleg védelem alatt álló, de szakértő által életveszélyesnek ítélt faegyedek azonnali kivágását kezdje meg.


FELHÍVÁS ADAKOZÁSRA!


A ZÖLD KÖR ezúton kéri a város minden jó szándékú és segítőkész természetbarát polgárának segítségét, hogy a hétfői tornádó erejű szél által városunkban elpusztított közterületi fák pótlását pénzadománnyal segítse!
A megdöbbentő és lesújtó természeti csapás városszerte felbecsülhetetlen károkat okozott, amelyek helyreállításában külön köszönet illeti a közreműködő hatóságokat, egyéb szervezeteket, valamint magánszemélyeket.
A szükségszerű kárelhárítást, valamint a veszélyessé vált fák eltávolítását egy átgondolt és vélhetően költséges pótlásnak kell követnie, melyhez ezúton kérjük az Ön segítségét is. Pénzadományaikat közhasznú szervezetünk, erre a célra megnyitott bankszámlájára utalhatják, vagy fizethetik be személyesen az OTP Bank hajdúböszörményi fiókjában:

ZÖLD KÖR fásítás

11738060 - 20068255

A nyár végéig befolyt adományokat a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve kívánjuk felhasználni, a város közterületein vagy intézményi területein a fafajok pótlására.

Segítsen, hogy segíthessünk!

"Zöld Kör, az élő, élhető és fenntartható jövőért!"

www.zoldkor.net

vihar
A vihar a Bocskai téren lévő védett kocsányos tölgyeket sem kímélte

vihar
Utómunkálatok az Újvárosi úton

vihar
Gyökerestől kidőlt fák...