Zöld Kör

A Föld Barátai Magyarország tagja

Megelőzni egyszerűbb

parlafu

Gyomokban a bírság

Szinte mindenhol megél, agresszíven terjed, hatalmasra nő, allergiát okoz és akár meg is büntethetnek miatta. Nem érdemes parlagon hagyni, hiszen csak a baj van vele.

Egyesületünk néhány derék munkatársa szeptember nyolcadikán nekilátott irtani Hajdúböszörményben az allergén ellenséget. Példát mutatva ezzel minden tisztes polgárnak. Az akció, melynek célja városunk dél-nyugati szélének parlagfű-mentesítése, megtisztítása, szeptember folyamán zajlik. A helyi oktatási intézményeket pedig brossurákkal, plakátokkal látjuk el a megelőzés jegyében.

Az ürömlevelű parlagfű Észak-Amerikából került az 1920-as években Magyarországra. Napjainkra már az ország egész területén elterjedt. Körülbelül 700 000 hektár fertőzött erősen parlagfűvel, a gyomos területek jelentős részét a tarlók és a kapás kultúrák teszik ki. Jelentős kárt okoz a mezőgazdaságban és pollenjétől közel 2,5 millió ember szenved. Az egészséghez való alapjog, és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű felszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. Mindez törvényi szintű rendelkezésként az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben került előírásra, a földtulajdonosok és földhasználók számára egyaránt. parlagfu

17. § (4) "A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani."
50. § "Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető."
60. § (1) "Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki c) ...a 17. § (4) bekezdésében előírt, a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja..."

parlagfu parlagfuirtas

A mechanikai gyomirtás a legkörnyezetkímélőbb védekezés a parlagfű rohamos elszaporodása ellen. Azonban, mielőtt bárki is nekilátna, néhány aranyszabályt minden egyes szál kihúzása során érdemes betartani:
1. Mindig kesztyűben dolgozzunk!
2. A növény egészét, gyökérrel együtt húzzuk ki, mert a szárcsonkok oldalrügyeiből újrahajtanak, ami rövid időn belül – a sértetlen növényekhez képest –még több virágzati tengely kialakulásához vezet.
3. A parlagfűszalmát a területről minél előbb el kell hordani!
4. Lehetőleg ne virágzási főszezonban lássunk hozzá az irtáshoz!

Honlapunk galériájából kiderül, hogy már a nyári tábor idején találtak önkénteseink ember nagyságú parlafüvet. Elképesztő méretekben szaporodik, és gyakorlatilag minden parlagon hagyott területen megél, így az ipartelepeken, utak mentén, lakótelepek, nagyberuházások megbolygatott talaján. Minden egyes szál 8 milliárd virágporszemet termel, így évente több ezer tonna pollen kerül a levegőbe. A szél pedig ezt mind fújja, fújdogálja...