Zöld Kör

A Föld Barátai Magyarország tagja

Az egykori nagyerdei kemping őstölgyeinek története folytatódik

 
Amikor tavaly december derekán hírt adtunk arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal másodfokon is elkaszálta a Natura 2000 ökológiai hálózathoz tartozó 2,8 hektáros ősfás ingatlanon tervezett luxus üdülőpark beruházást, már sejteni lehetett, hogy a befektető nem hagyja annyiban.
Így is lett. Az iratok tanulsága szerint még decemberben bírósági úton támadta meg a DILK Kft az építkezés útjában álló környezetvédelmi engedély kérelmét elutasító határozatot. Kérve annak megsemmisítését és hatályon kívül helyezését, valamit új eljárás lefolytatását.
Egyesületünk a budapesti székhelyű EMLA Egyesület – a környezetvédelmi jog és a környezeti management kérdéseivel foglalkozó non-profit társadalmi szervezet – segítségét és jogi képviseletét kérve, élni kívánt a közigazgatási eljárásokat érintő ügyek kapcsán szokásos perbelépés lehetőségével. Ennek kapcsán az államigazgatási szerv oldalán kiállva, e hét folyamán kérelmet nyújtottunk be az esethez kapcsolódóan az eljáró Debreceni Törvényszéknek címezve.
Kérelmünkben az alábbi indokokat fogalmaztuk meg a természetvédelem ügye mellett kiállva:
• Az élőhelyvédelmi irányelv fő célkitűzése a biológiai sokféleség megóvása, a fajok és élőhelytípusok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, természetes elterjedésük szinten tartásával vagy növelésével
Ezért a felperes indítványa – illetve beruházási terve – figyelmen kívül hagyja és szembe megy a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály rendelkezéseivel. Amelybe nem fér bele egy az európai irányelv, valamint annak hazai alkalmazásával kapcsolatban megalkotott kormányrendelet hatálya alá tartozó területen olyan beruházás engedélyezése, amely ezzel ellentétes hatásokat vált ki a terület élővilágára.
• A felperes a jogi képviselője által megfogalmazott keresetlevelében, a korábbi elutasító határozat megsemmisítésére irányuló irományában úgy fogalmaz, hogy a tervezett beruházás helyszíne a nagy hőscincér, nyugati piszedenevér és csonkafülű denevér – mint jelölőfajok – vonatkozásban „… semmilyen kockázattal, veszélyeztetéssel nem jár a jelölő fajok állománya, fennmaradása, vagy élőhelyeik korlátozására.”
A megfogalmazás hamis, hiszen a kérdéses ingatlanon számos idős tölgy és egyéb fa található, amelyek tipikus előfordulási és szaporodó helyei az érintett jelölőfajoknak, továbbá más védett és veszélyeztetett rovarnak és gerinces állatnak.
• A keresetlevél azt is tartalmazza, hogy az érintett beruházás mindössze a 0,04%-át érinti Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek Natura 2000 területnek, amely valószínűleg helytálló számítás. Viszont más eredményt kapunk ha az őstölgyes erdőrészek és foltok arányát vesszük az egész területhez viszonyítva – amelyek különösen kiemelt jelentőségűek a nagy szarvasbogár és a nagy hőscincér jelölőfajok valódi élőhelyének vonatkozásában. Sajnálatos módon az idős fákból álló erdőrészek aránya mára rendkívüli mértékben megfogyatkozott, így a védett és veszélyeztetett fajok megőrzése szempontjából ezeknek kiemelt jelentősége van. Természetvédelmi szakmai szempontból az idős tölgyekből álló erdőrészek megóvása fontos feladat! De ha elfogadjuk a terület csekély kiterjedésének tényét, akkor sem lehet mérlegelni a vonatkozó jogszabályok értelmében azok bármilyen indok szerinti csökkentését.
Mi lesz a per kimenetele? - nem tudjuk, de a szakmai érvek a mi és a természetvédelem oldalán állnak. Ha megszületik a döntés, újból jelentkezünk!