Zöld Kör

A Föld Barátai Magyarország tagja

okoiskola1Ökoiskola nyílt napot tartott a Humusz és a Zöld Kör a debreceni Újkerti Közösségi Házban. 2014. június 26-án. A nyílt napon bemutatták a két szervezet Ökoiskolákat támogató programját. A rendezvényen az „ökoiskola” címre pályázni akaró, az Észak-alföldi Régióban található intézmények képviselői, pedagógusai, szakértői jelentek meg.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése című projektjének célja a gyerekek, diákok környezettudatosságának erősödése, a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának növekedése és a Natura 2000 területek ismertségének növekedése. Mindkét intézménytípus számára, alprojektek keretében, párhuzamosan futtatjuk a hasonló szerkezetre épülő szakmai támogató programot. A 2016 júniusáig szóló megbízás lényege, hogy az Országos Forrásközpont által fejlesztett útmutatók, segédanyagok és megtartott képzések révén a régióban segítsük az Ökoiskola hálózat bővítését, a címekre pályázó intézmények felkészülését és később a megvalósítást.

A fórum során az érdeklődők megismerhették a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat, választ adtunk a leggyakoribb kérdésekre és bemutattuk, hogy milyen további szakmai segítséget kaphatnak a Zöld Körtől, mint regionális közreműködőtől a pályázatot beadni szándékozó intézmények.

A résztvevők számos településről érkeztek (Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény, Nagyhalász, Kunhegyes, Nyírmeggyes). Több intézmény képviselője is jelezte érdeklődését, de idő hiányában személyesen nem tudtak megjelenni. Őket elektronikus formában tájékoztattuk a nyílt nap legfontosabb történéseiről.

A rendezvény regisztrációval kezdődött. A regisztráció során a legnagyobb hangsúly egymás megismerése volt. Közös beszélgetésekkel gondoskodtunk a barátságos hangulatról és sor került névjegykártyák cseréjére is. Jó házigazdák lévén, vendégeinknek egészségtudatos büfével készültünk. Az érdeklődőknek ingyenes kiadványokat is biztosítottunk, amelyek magát a programot, a programban résztvevő szervezeteket és a Natura 2000 hálózatot mutatják be. A választási lehetőséget szemléletformáló kiadványok is színesítették.

A regisztrációt követően bemutatkozott a Humusz és a Zöld Kör, utána elkezdődött az előadássorozat. 

A Humusz munkatársa, Némethné Kavecsánszki Alexandra bemutatta az Ökoiskola programját, hátterét, előnyeit és magáról a címpályázatról is bővebb információt nyújtott. Az előadásában az alábbiakat emelte ki.

Az Észak-alföldi Régióban összesen X iskola számára vállaljuk, hogy személyes tanácsadást biztosítunk az Ökoiskola címpályázatok elnyeréséhez, megtartásához. Mentorként egyfelől a felmerülő problémák kezeléséhez nyújtunk segítséget, másfelől a szakmai igényeket igyekszünk kielégíteni: információval szolgálunk az Ökoiskolákkal kapcsolatos legfrissebb szakirodalomról, oktatóanyagokról, módszertani újdonságokról. A mentorált intézményeket ellátjuk Natura 2000 segédanyagokkal is.

A program során akkreditált képzés indul Ökoiskola és Zöld Óvoda koordinátoroknak. 2015 januárja és 2016 áprilisa között, az Országos Forrásközpont szakmai munkájára támaszkodva képzést szervezünk pedagógusok számára. Célunk, hogy a résztvevő képessé váljon saját intézménye számára munkatervet összeállítani, amely reálisan megvalósítható, figyelembe veszi az adott intézmény szervezeti feltételeit és projektekre bontható. Lényeges továbbá, hogy a koordinátor képessé váljon a munkatervből következő innovatív projektek hatékony megvalósítására és értékelésére, a fenntarthatóság pedagógiájának szemléletét hatékonyan kommunikálni a pedagógus közösségben (tantestületben) és az intézmény fenntartója felé. A képzés időtartalma 30 óra.

A szünet után Scheuer Zsuzsanna vette át a szót. Műhelymunkán keresztül mutatta be a címpályázat során felmerülő nehézségeket és akadályokat, valamint személyes tapasztalatai révén bemutatott egy címet már elnyert Ökoiskolát. Játékos formában, a résztvevőket bevonva mutatta be, hogy egy intézménynek milyen előnyei származhatnak az Ökoiskola címmel, valamint arra is rávilágított, hogy egy adott oktatási intézményhez tartozó közösségeknek milyen előnye vagy hátránya származhat az Ökoiskolává vagy Zöld Óvodává válás.

Ezt követően Oláh Eszter, a Zöld Kör környezeti nevelője tartott egy általános tájékoztatót a Natura 2000-es területekről, valamint szó esett a magyarországi Natura 2000-es hálózatról.

Elmondta, hogy azEurópai Unióáltal létrehozottNatura 2000területek egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Olyan zöld infrastruktúra, mely biztosítjaEurópatermészetes élőhelyeinek ökoszisztéma szolgáltatásait, valamint jó állapotban való megőrzöttségét.

Magyarország, az Európai Unióhoz történő csatlakozással fokozatosan harmonizálja jogrendjét a közösségi irányelvekhez. A Natura 2000 területek kijelölésére a kormány2004-ben alkotott rendeletet. A nemzeti jogszabályok által korábban is védett területek mind a részei lettek az ökológiai hálózatnak. Az újonnan kijelölt területekkel együtt Magyarország területének közel 21%-át fedi le az új típusú védelem. Ezek közé tartoznak hagyományosan mezőgazdasági művelés alatt álló földek, legelők, de természetesenerdőkis. A szabályozás célja a hasznosítás és a természetvédelem érdekeinek összehangolása.

A rendezvény zárásaként minden résztvevővel egy megelégedettségi kérdőívet töltöttünk ki, amelynek kiértékelésével átfogó képet kapunk az érdeklődők véleményéről, hozzáállásáról.

Úgy gondoljuk, hogy egy jól sikerült és tartalmas rendezvényen vagyunk túl. A megjelentek hasznos információkkal és jó gyakorlatokkal lettek gazdagabbak, amelyek még nagyobb lendületet adhatnak a cím elnyeréséhez. 

 

okoiskola2

 

okoiskola3

 

okoiskola4

 

okoiskola5

 

*A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, amelynek megvalósítását a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja.

OFI logo alap allo

Swiss Contribution magyar

SZPI logo nagy 1