Zöld Kör

A Föld Barátai Magyarország tagja

Partnereink

 

Magyar Természetvédők Szövetsége

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) több mint 100 hazai környezet- és természetvédő szervezet közössége, fő célja a természet egészének a védelme és a fenntartható fejlődés elősegítése.

Az 1989-ban alapított Szövetség tagjai Magyarország minden megyéjében jelen vannak és küzdenek természeti értékeink megóvásáért, a környezeti terhelések megelőzéséért. Nemzetközi szervezetekkel, kiemelten a Föld Barátai hálózattal együttműködve hangsúlyos szerepet játszunk Európa és a világ környezetvédelmi civil összefogásaiban.

Az MTVSZ elveiben radikális szervezet: a környezeti problémák okaira akarják ráirányítani a döntéshozók és az állampolgárok figyelmét közösségi akciókkal, hiteles szakmai rendezvényekkel, megalapozott tanulmányokkal és kiadványokkal, célzott lobbi tevékenységgel. Nem technikai vagy felszínes politikai megoldásokban hisznek, hanem szükségét érezik gondolkodásunk, erkölcsünk és velük együtt termelési és fogyasztási rendszerünk gyökeres átalakításának.

www.mtvsz.hu

 

Friends of the Earth / Föld Barátai

A világ legnagyobb nemzetközi, környezetvédelmi hálózatának, a Föld Barátainak vagyunk tagjai. A szervezet 76 tagcsoportot és 5000 helyi aktivista csoportot egyesít a világ minden tájáról. A Föld Barátai nemzetközi szervezetének európai tagja, melynek minden európai országból egy - általában országos jelentőségű - tagszervezete lehet. Magyarországi tagja a Magyar Természetvédők Szövetsége.
A szervezet kiemelt figyelmet szentel a fenntartható fejlődés megvalósításának, de tevékenységi körében foglalkozik a csatlakozás környezet- és természetvédelmi következményeivel is. Nevükhöz fűződik például az Environmental Space címet viselő koncepció.

A Föld Barátai több mint 2 millió taggal és támogatóval kampányol a környezetvédelmi és társadalmi problémák jobbítása érdekében. Alapvetően kifogásolja a jelenlegi gazdasági és vállalati globalizációt, valamint olyan megoldásokat támogat, amelyek segítik megteremteni a társadalmilag igazságos és környezetileg fenntartható társadalom létrehozását.

A hálózat decentralizált és demokratikus struktúrája lehetővé teszi az összes tagcsoportnak, hogy részt vegyenek a döntéshozatalban. A szervezet nemzetközi pozícióját folyamatosan erősíti a többek között helyi közösségekkel, őslakosokkal, mezőgazdasági termelőkkel, mozgalmakkal, szakszervezetekkel és emberi jogi csoportokkal végzett közös munka.

www.foe.org

 

Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata

A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata 1997 óta fűzi egybe azon zöld szervezeteket, amelyek kiemelt tevékenységei közé tartozik, a lakossági környezeti tanácsadás.
Hálózatuknak 16 tagja és 2 partnerszervezete van, az ország minden részében elérhetőek.
Szakmai együttműködéseik célja, hogy továbbképzésekkel, adatbázis fejlesztésekkel, az internetes tanácsadás bővítésével azonos színvonalúvá fejlesszék az irodák tevékenységét a lakosság környezeti ügyeinek hatékonysága érdekében.

A lakosság, a nyilvánosság tárgyilagos tájékoztatásán túl, adatbázisok frissítése, tájékoztató kiadványok, tematikus füzetek, szórólapok megjelentetése, rendezvények (eladások, fórumok, sajtótájékoztatók, kiállítások stb.) szervezése a hálózat főbb tevékenységi köre.
A helyi lakosok a tanácsadóik révén gyorsabban juthatnak információkhoz, adatokhoz, támogatást kaphatnak ügyeik hatóságokhoz való beadvánnyá formálásában. A közérdek bejelentéseket követ helyszínelések, azok dokumentálása nagyban segíti a hatóságok munkáját. Jogi tanácsokra, nemegyszer jogi képviseletre, a környezetvédelmi jogérvényesítés eszközeinek alkalmazásában is számíthat a lakosság irodáik munkatársaira. A telefonos és személyes megkeresések mellett, (melyek száma eléri évente a 40.000-et) az elmúlt évben jelentősen gyarapodott az elektronikus levélben segítséget kérők száma.

www.kothalo.hu

 

HUMUSZ Szövetség

Az eredetileg öt magyar környezetvédő szervezet által 1995-ben alapított Humusz Szövetség (régebbi nevén: Hulladék Munkaszövetség) éppen azért dolgozik, hogy olyan hulladékszegény, környezettudatos megoldásokat, életmódbeli mintákat mutasson, amelyek bárki számára vállalhatók. Ezek a felkínált megoldások nem igényelnek őrült nagy összegű beruházást, csak a megfelelő gondolkodást: apró trükkökkel, mindennapi ötletekkel szolgálunk kicsiknek és nagyoknak, sok-sok segédanyaggal az oktatóknak, átfogó, reális javaslatokkal a döntéshozóknak. Legfőképpen pedig gyűjtik és megosztják a jó gyakorlatokat a hulladék megelőzésre, azaz a környezettudatos fogyasztásra és termelésre.

Küldetésük: „A Humusz célja, hogy Magyarországon a fenntartható termelés és fogyasztás napi gyakorlattá váljon. Azért dolgozunk, hogy rendelkezésre álljon az ehhez szükséges ismeret és akarat, illetve kialakuljon a szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti feltételrendszer. Ebben a munkában kiemelt partnernek tekintjük a civil közösségeket, a pedagógusokat és a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat. Eszközeink a tájékoztatás, oktatás és tanácsadás, jó gyakorlatok felkutatása, hulladék megelőzési minták kialakítása és megvalósítása, valamint közösségi együttműködések ösztönzése.”

www.humusz.hu

 

Észak-alföldi Regionális Civil Egyezető Fórum

Az Észak-alföldi Regionális Civil Egyezető Fórum (rövid neve: ÉARCEF) célja a régióban tevékenykedő azon civil szervezetek véleményének, javaslatainak bevitele területfejlesztéssel kapcsolatos döntésekbe, amelyek az Észak-alföldhöz kötődnek és területfejlesztéssel, vagy esélyegyenlőséggel foglalkoznak.

Delegáltakon keresztül részvétel az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ülésein (konzultációs joggal), a tanács munkabizottságaiban és monitoring bizottságában (szavazati joggal), fórumok és rendezvények szervezése. A hatékony információáramlás segítése céljából elektronikus levelezőlistát működtetnek, valamint hírlevelet jelentetnek meg.

2006 óta rendszeresen hirdetik meg és adják át a „Civil díj az Észak-alföldi régió fejlesztéséért” plakettet, amelyet civilek adnak egy olyan szervezetnek, amely az adott évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott a területfejlesztés terén.

 

Expodom Kft.

Az expodom.hu kerti sátrakat forgalmazó webáruház, amely 2014 óta forgalmazza a harmonika vázszerkezetű sátrakat, ezt megelőzően rendezvényszervezőként használták és adták bérbe azokat, majd az így megszerzett tapasztalatokat a legjobb minőségre való folyamatos törekvésükben hasznosították. Közvetlen importőrök, ma már professzionális pavilonok is megtalálhatóak a termékeik között. Az expodom.hu rendezvénysátor felajánlásával támogatja tevékenységünket.